måndag 27 juli 2015

Jag tar över Instagram

Denna veckan är så spännande, jag tar över instagram på MOD, Mer organ donation. Jag hoppas djupt att jag kan påverka hur människor tänker om organdonation, hur viktigt det är att prata med sina anhöriga, vänner och omgivning.

Om man vill följa MOD, välj @merorgandonation 

Jag ska försöka göra mitt bästa 💗💗💗

2 kommentarer: